Jumat, 22 Maret 2013

Informacja o zablokowaniu danych w bazie danych osobowych.

Informacja o zablokowaniu danych w bazie danych osobowych.

W odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, informujemy, że Pani/Pana dane zostały zablokowane w naszej bazie, ponieważ Pani/Pana korespondencję w tym zakresie traktujemy jako cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, które to uprawnienie przysługuje każdej osobie fizycznej. Zgodnie z Art. 32 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych pozostawiliśmy w bazie adres e-mail w celu uniknięcia ponownego wykorzystania tych danych w celach objętych sprzeciwem.

Z wyrazami szacunku,

Tide Software Sp. z o.o., ul. Orężna 1a, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-116-11-23 REGON: 141535826 KRS: 0000310828, XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa Kapitał zakładowy: 60 000 PLN opłacony w całości.

Read More/ Klik disini untuk melanjutkan »»

Informacja o zakresie zebranych danych osovowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, pragnę poinformować, że w naszej bazie posiadamy Pan/Panai adres e-mail oraz Imię /lubi Nazwisko jeżeli jest możliwość ich wyodrębnienia z adresu e-mail.

Dodatkowo pragnę poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalne jest tworzenie różnych baz danych (także w formie zbiorów danych) na podstawie informacji ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak Internet. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (chodzi o sytuację, w której administrator danych pozyskuje dane z innych źródeł niż bezpośrednio od osoby zainteresowanej). Uzyskanie informacji zawartej w obowiązku informacyjnym i nieskorzystanie przez osobę z uprawnień wskazanych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych daje dopiero podstawę do legalnego przetwarzania tych danych.

Poniższa korespondencja stanowi dopełnienie obowiązku informacyjnego o tym kto jest administratorem danych, skąd zostały one pozyskane, w jakim celu są przetwarzane oraz o możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Z wyrazami szacunku,

Tide Software Sp. z o.o., ul. Orężna 1a, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-116-11-23 REGON: 141535826 KRS: 0000310828, XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa Kapitał zakładowy: 60 000 PLN opłacony w całości.

Read More/ Klik disini untuk melanjutkan »»

Automatyczne pozyskiwanie danych w tym danych osobowych z ogólnodostępnych stron WWW.

Automatyczne pozyskiwanie danych w tym danych osobowych z ogólnodostępnych stron WWW.

Nasza firma Tide Software wdrożyła system pozyskiwania informacji znajdujących się na ogólnodostępnych stronach WWW. Posiadamy „roboty" o działaniu zbliżonym do „robotów", jakie stosuje np. firma Google czy Microsoft zbierając dane potrzebne do swoich wyszukiwarek. Roboty te poruszają się po stronach WWW szukając na nich adresów e-mail oraz linków do innych stron. Poprzez znalezione linki do innych stron roboty te są w stanie przechodzić po wielu różnych domenach stronach i podstronach. Dane jakie zbieramy to adres e-mail i jeżeli w adresie tym jest widoczne imię i/lub nazwisko to w naturalny sposób także ta informacja jest zachowywana. W bazie nie są rejestrowane inne dane osobowe oprócz wyżej wymienionych.

Zebrane adresy e-mail przechowywane są w bazie danych a administratorem Państwa danych jest Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Orężnej 1A, 05-500 Piaseczno. Państwa dane osobowe zbierane są w celach automatyzacji procesu rejestracji na Platformie Tide oraz w celach marketingowych w tym udostępnianiu ich innym podmiotom współpracującym z Tide Software Sp. z o.o. na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Tak jak wyżej pisaliśmy Państwa dane zostały pozyskane z źródeł ogólnodostępnych w Internecie. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, a także przysługuje Państwu prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wobec udostępniania danych innym podmiotom.

Tide Software Sp. z o.o., ul. Orężna 1a, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-116-11-23 REGON: 141535826 KRS: 0000310828, XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa Kapitał zakładowy: 60 000 PLN opłacony w całości.

Read More/ Klik disini untuk melanjutkan »»

Sabtu, 09 Maret 2013

Iklan Gratis: Lowongan Pekerjaan! Pertama diindonesia, Bisnis online yang ter

Pengirim*:MarkamahUswatunHasanah
Judul Iklan*:Lowongan Pekerjaan
Isi Iklan*:Lowongan Pekerjaan!
Pertama diindonesia, Bisnis online yang terbukti membayar, kerja 1-2 jam perhari, gaji jutaan rupiah. Hanya ada di bisnis ODAP. Info selengkapnya klik http://www.penasaran.net/?ref=i78jey
O.D.A.P - Online Data Assignment Program
uangreceh.com
Email*:uswatun.markamah@yahoo.co.id
Website*:http://www.penasaran.net/?ref=i78jey
Gambar:
Powered by EmailMeFormRead More/ Klik disini untuk melanjutkan »»

Followers

New Posting

New Comments

Sharing-Dollar

Exchange-Dollar

Si-Obama

Blog-SiDoel

BlogieMoney

Dollarmu-Dollarku

DarDerDorBlog

Tukar-Dollar

Kembali lagi ke atas